طرح های ویژه

//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/06/12.jpg
//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/06/15.jpg
//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/06/13.jpg
//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/06/2-1.jpg

آخرین محصولات

بیش از هزاران محصول از ۵۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور
3 هفته قبل
آذربایجان شرقی
1 ماه قبل
قم
2 ماه قبل
خراسان جنوبی
2 ماه قبل
اصفهان
2 ماه قبل
تهران
2 ماه قبل
تهران
2 ماه قبل
تهران
2 ماه قبل
تهران

نیازمندی فنی

نیازمندی های فنی موجود در صنعت کشور
2 ماه قبل
لرستان
لعاب مینا کاری
1

لعاب مینا کاری

نیازمندی فنی
2 ماه قبل
اصفهان
لعاب کاشی سنتی
1

لعاب کاشی سنتی

نیازمندی فنی
2 ماه قبل
اصفهان
2 ماه قبل
اصفهان

چسب لاستیک به فلز

نیازمندی فنی
2 ماه قبل
اصفهان
جایگزین ماستیک
1

جایگزین ماستیک

نیازمندی فنی
2 ماه قبل
اصفهان
توری پشت سنگ
1

توری پشت سنگ

نیازمندی فنی
2 ماه قبل
اصفهان
لقمه اسیدی (ساینده)
1

لقمه اسیدی (ساینده)

نیازمندی فنی
2 ماه قبل
اصفهان

حامیان ما

//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/05/44.jpg
//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/05/88.jpg
//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/05/33.jpg
//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/05/22.jpg
//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/05/1-1.jpg

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر