طرح های ویژه

//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/06/12.jpg
//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/06/15.jpg
//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/06/13.jpg
//hamavari.com/wp-content/uploads/2019/06/2-1.jpg

آخرین محصولات

بیش از هزاران محصول از ۵۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور
1 روز قبل
تهران
1 روز قبل
تهران
1 روز قبل
تهران
نوار نقاله و بلت فیدر
3

نوار نقاله و بلت فیدر

جابجایی و حمل و نقل
1 روز قبل
تهران
1 روز قبل
تهران
1 روز قبل
تهران
2 روز قبل
تهران
1 هفته قبل
تهران

نیازمندی فنی

نیازمندی های فنی موجود در صنعت کشور
2 هفته قبل
تهران
2 هفته قبل
اصفهان
2 هفته قبل
تهران
2 هفته قبل
تهران

ربات قطعه گیر

تجهیزات و قطعات
2 هفته قبل
اصفهان

طراحی و ساخت ایربگ

خدمات فنی و فناورانه
2 هفته قبل
تهران
2 هفته قبل
تهران
2 هفته قبل
تهران

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر