ثبت نیازمندی فنی

در شبکه هم‌آوری به منظور رفع نیازمندی‌های فناورانه به بهترین قیمت و کیفیت و استفاده از ظرفیت‌های بالای شرکت‌های عضو امکان درج سفارشات، درخواستها و نیازمندی‌های فناورانه ایجاد شده است.

با درج سفارشات، درخواست‌ها و نیازمندی‌های فناورانه خود در قسمت ثبت نیازمندی فنی یا از طریق دکمه زیر، درخواست شما شما به بهترین تولیدکنندگان ارجاع داده شده و از سوی شبکه هم‌آوری پیگیری می شود. در صورت استفاده از شرکت‌های معرفی شده از سوی شبکه هم‌آوری می توانید از انتیازات خاص این شرکت‌ها بهره مند شوید

ثیت نیازمندی های فنی

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر