شرایط فناوران برای عضویت در شبکه

 1. متقاضی عضویت در شبکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی با مالکیت غیردولتی باشد.
 2. متقاضی بایستی توانمندی ارائه خدمات فناورانه داشته باشد که عرضه کنندگان محدودی قابلیت ارائه آن را داشته باشند.
 3. متقاضیان تولیدکننده مواد، قطعات یا ماشین آلات برای عضویت در شبکه صرفا می توانند محصولات خاص، سفارشی و پیشرفته خود را در شبکه ارائه نمایند.
 4. برای محصولاتی که به صورت انبوه تولید می شوند و هم چنین دستگاه هایی که به صورت تیپ ساخته می شوند، امکان ثبت نام و ارائه در شبکه توسط متقاضی وجود ندارد

شرایط خدمات قابل ارائه در شبکه

 1. فاکتورهای زیر برای ارزیابی خدمت(یا محصول مطابق بند 2) ثبت شده و صحت سنجی اطلاعات ارائه کننده آن از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند:
  • میزان نیاز کشور به خدمت مورد نظر
  • محدودیت رقبای داخلی آن خدمت
  • ظرفیت مناسب برای ارائه خدمت مذکور به بیرون از بنگاه
  • سوابق قابل توجه و قراردادهای قبلی در ارائه خدمت مذکور
  • توانایی ارائه خدمات پس از فروش برای تجهیزات و دستگاه های مطابق بند ۲
 2. برای ارزیابی فنی خدمت ارائه کننده آن بایستی موارد زیر را در حضور ارزیاب انجام دهد:
  • تست خدمات قابل ارائه
  • ارائه اسناد و سوابق قبلی فروش خدمات
  • تاییدیه ها و استانداردهای اخذ شده

فرآیند عضویت در شبکه

 1. متقاضی می بایست مشخصات خدمت قابل ارائه و اطلاعات خود را در سامانه شبکه ثبت کند.(لینک ثبت اطلاعات)
 2. پس از ثبت مشخصات خدمت و اطلاعات ارائه کننده آن در سامانه، ارزیابی خدمت ثبت شده توسط کارگزاران فنی شبکه از طریق بازدید و صحت سنجی توانمندی های اعلام شده انجام می گردد.
 3. هزینه ارزیابی خدمت و بازدید از محل ارائه آن بر عهده متقاضی بوده که در انتهای فرآیند ثبت نام به صورت اینترنتی پرداخت می گردد. پس از آن مدیریت شبکه متعهد است که ارزیابی فنی تا حداکثر یک هفته پس از ثبت نام توسط کارگزاران فنی انجام شده و وضع عضویت متقاضی را مشخص نماید.
 4. پس از آن سایر اعضاء با حمایت مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری متقاضیان لازم است قسمت اندکی از هزینه های ارزیابی و بازدید را پرداخت کنند. بنابراین تعرفه هزینه های ارزیابی مطابق جدول زیر است.
  استان تهران خارج از استان تهران
  تعرفه ارزیابی فنی و بازدید ۱۰۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان

  تبصره ۱: ۱۰۰ عضو اول شبکه به صورت رایگان ارزیابی فنی می شوند.
  تبصره ۲: شرکت های دانش بنیان برای عضویت در شبکه می توانند با ثبت مشخصات خدمات قابل ارائه و اطلاعات خود در سامانه بدون پرداخت هزینه ارزیابی فنی به عضویت شبکه درآیند.

 5. برای بهره مندی از برخی خدمات شبکه نظیر کیف پول اعتباری عضو شبکه بایستی سقف اعتبار مالی عضو مشخص شده باشد. برای این امر اعتبارسنجی توسط صندوق به عنوان کارگزار مالی شبکه انجام می گردد. مدارک لازم و هزینه ارزیابی به صورت جداگانه به صندوق پرداخت شده و پس از آن سقف اعتباری عضو در صفحه مشخصات درج می گردد.(برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.)