تامین سرمایه در گردش

این بخش با اتکا به منابع سرمایه‌گذاری مردمی، برای مشاغل و واحدهای صنعتی امکان تامین سرمایه در گردش جهت تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نياز را فراهم می‌کند. این راهکار از متوقف‌شدن مشاغل به دلیل کمبود سرمایه در گردش، جلوگیری می‌کند.

خدمات این بخش:

  • اختصاص سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه اختصاص
  • سرمایه در گردش برای واردات اقلام خارجی
  • سود سالیانه: ۲۴ تا ۲۸.۵ درصد
  • بازپرداخت سود به صورت اقساطی
  • بازپرداخت اصل پول: ا ساله
  • سرعت بالا در پرداخت تسهیلات در صورت اعتبارسنجی
راهنمای اعتبار سنجی

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر