درباره ما

هم آوری، شبکه ای برای تجمیع و شناساندن توانایی های موجود در کشور توسط برترین صنعتگران داخلی است. مدیران هم آوری به دنبال گسترش تولید ملی و کیفیت آن با استفاده از ظرفیت های داخلی و افزایش مبادلات صنعتگران داخلی در حوزه های مختلف است. مدیران این شبکه سعی در ارائه دقیق ترین و جامع ترین اطلاعات در زمینه های خدمات و تجهیزات صنعتی موجود در کشور دارند و به منظور جلب اعتماد صنعتگران و مشتریان خدمات و محصولات شرکتهای معرفی شده در هم آوری توسط عده ای از کارشناسان فنی خبره و متخصص در حوزه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

هم آوری توسط شرکت توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان مدیریت می شود. با توجه به ارتباطات شرکت توسعه مبادلات فنارانه ایرانیان با مراکز مختلفی از جمله صندوق توسعه فناوری ایرانیان، صندوق توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان و ... خدمات مختلفی در حوزه های ضمانت نامه، خدمات مالی و اعتباری، سرمایه گذاری، بازارسازی و موارد مختلف دیگر توسط این شبکه قابل انجام است.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر